English versionЕфектива facebookЕфектива contactsЕфектива sitemapЕфектива home

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

НОВИНИ

2012-07-08

Стартира открита процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика", част от оперативна програма " Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Потенциални бенефициенти по програмата са всички малки и средни предприятия с регистрация в Република България.

Официален сайт на процедурата: ТУК

Официален сайт на ОП "Конкурентоспособност": ТУК


След проведена кореспонденция с Агенция за Устойчиво Енергийно Развитие и консултации с екипа на "Ефектива" ЕООД беше остранена масово допускана грешка при изчисляване на екологичен еквивалент парникови газове на изразходена енергия. Този показател се изчислява по потребна, а не по първична енергия както масово се практикува от колегите одитори и някой контролиращи органи. Дискусията беше проведена в официалният форум на АУЕР. Прилагаме линк към дискусията и окочателното становище на контролиращият орган ТУК.


2013-28-09

На 10 октомври 2013 година в хотел "Шератон" ще се проведе встъпителна конференция за представяне на проект BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" Официалната страница на програмата и повече информация можете да откриете тук: "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", част от оперативна програма " Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Потенциални бенефициенти са общини и държавни структури, малки и средни предприятия. Преференциално ще се финансират проекти за производство на биогорива, подмяна на котелни инсталации и отоплителни системи и др.

Официален сайт на процедурата: ТУК

Официален сайт на ОП"Конкурентоспособност": ТУК


2013-04-11

Фирма Ефектива ЕООД вече е лицензирана за обследване на промишление системи. След покриване на необходимите критерии на фирмата беше издадено Удостоверение от АУЕР с № 00069 / 30.10.2013г.