Изготвяне на енергиен сертификат на сграда при въвеждане в експлоатация съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г.

Цената на този елемент се определя според Разгърната Застроена Площ на обекта:

РЗП Цена
до 100 м² 100 лева
до 150 м² 150 лева
до 200 м² 200 лева
до 300 м² 300 лева
до 500м² 350 лева
до 1000 м² 400 лева
до 2000 м² 450 лева
до 4000 м² 550 лева
до 6000 м² 650 лева

Посочените цени са без ДДС.

Включва разпечатване в три оригинални цветни екземпляра.

Необходими документи са част “Енергийна ефективност” или оценка за съответствие на част “Енергийна ефективност” на готовият проект. При липса на такава са необходими проекти по част “Архитектурна” и часк “ОВиК”.

За да видите нашите координати и да се свържете с нас моля натиснете тук.

Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност

Цената на този елемент се определя според РЗП ( разгърната застроена площ, включително сутеренни етажи) и местоположението на обекта. Ориентировъчно цените са в границите 0,70 лв/м² РЗП за големи сгради и до 1,50 лв/м² РЗП за сгради с по малка площ.

При повторно обследване на сграда с цел удостоверяване на реализираните енергоспестяващи мерки, коригиране на стар доклад от обследване или удостоверяване на постигнати енергийни спестявания цената е по – ниска и е 0,50 лв/м² РЗП.

За да видите нашите координати и да отправите запитване моля натиснете тук.

Изготвяне на проект в част Енергийна ефективност

Цената на този елемент се определя според РЗП на обекта:

РЗП Цена
до 100 м² 100 лева
до 150 м² 150 лева
до 200 м² 200 лева
до 300 м² 300 лева
до 500м² 350 лева
до 1000 м² 400 лева
до 2000 м² 450 лева
до 4000 м² 550 лева
до 6000 м² 650 лева

Посочените цени са без ДДС.

Включва разпечатване в три или пет ( в зависимост от необходимото ) оригинални цветни екземпляра.

Необходими документи са част “Архитектурна” , част “ОВиК”, част “Електро” на готовия проект.

За да се свържете с нас моля натиснете тук.

Изготвяне на оценка за съответствие в част Енергийна ефективност

Цената на този елемент също се определя според РЗП на обекта:

РЗП Цена
до 100 м² 70 лева
до 150 м² 120 лева
до 200 м² 150 лева
до 300 м² 200 лева
до 500м² 250 лева
до 1000 м² 300 лева
до 2000 м² 380 лева
до 4000 м² 450 лева
до 6000 м² 550 лева

Посочените цени са без ДДС.

Включва разпечатване в три или пет ( в зависимост от необходимото ) оригинални цветни екземпляра.

Необходими документи са част “Архитектурна” и част “Енергийна ефективност” на готовия проект.

За да видите нашите координати и да направите поръчка моля натиснете тук.

Обследване за енергийна ефективност на отоплителни и климатични инсталации в сгради

Цената на този елемент е по договаряне за конкретния обект.

За да видите нашите координати и да отправите запитване моля натиснете тук.

Обследвания на промишлени системи и улично осветление

Цената на този елемент е по договаряне за конкретния обект.

За да видите нашите координати и да отправите запитване моля натиснете тук.