През годините сме обследвали и консултирали множество клиенти. Подобрили сме енергийната ефективност в множество общини, сгради и промишлени системи. Предложили сме подобрения на енергийната ефективност на над 30 системи за улично осветление.