През годините нашата фирма е взела участие във всички аспекти на термина “енергийна ефективност”. Били сме участници във множество проекти финансирани с европейски средства.

Изготвили сме множество обследвания и документи свързани с енергийната ефективност за наши клиенти. След наши обследвания са реализирани и успешно функционират много енергоспестяващи мероприятия.

С времето събрахме значителен опит. Разполагаме със съвременни средства за измерване на параметри на инсталации за поддържане на микроклимата, термовизионна диагностика, динамика на различни процеси във промишлеността. Ако ни изберете за партньор можем да ви предложим адекватни решения за намаляване на енергопотреблението във вашия дом, офис, детска градина, предприятие или система за улично осветление.